Hazır Beton

Hazır Beton

 “Hazır Beton” kullanıcıya teslim edilmek üzere hazırlanmış olan yani, beton bileşen malzemelerinin karılması tamamlanarak ve şantiyeye kadar taşınarak, yapıda kullanılmaya hazır duruma getirilmiş olan plastik ve sertleşmemiş durumdaki taze betondur.

 

TS EN 206 standardında hazır beton, kullanıcı dışındaki bir kişi veya kuruluş tarafından hazırlanarak taze hâlde teslim edilen beton olarak tanımlanır.

 

Hazır betonun üretimi ve şantiyeye kadar taşınıp kullanıcıya teslim edilmesi işlemleri, hazır beton üreticisi tarafından yerine getirilir. Betonu kullanacak olan taraf, istediği özelliklerdeki betonu, hazır karılmış durumda temin eder.

 

Bu yazımızda, hazır betonun üretimi, imalat kontrol işlemleri, taşınması ve hazır beton imalatçısı tarafından kullanıcıya verilecek bilgilere yer vereceğiz.

 

Hazır Beton Üretimi Nasıl Gerçekleştirilir?

Türkiye’deki hazır beton üretimi genel olarak “hazır beton santralindeki merkezi mikserde karılma (yaş karışım)” yöntemi ile yapılır.

Bileşen malzemeleri, iklim etkisi, birbirine karışma, kirlenme gibi etkiler sebebiyle özelliklerinde önemli değişim meydana gelmeyecek ve ilgili standartlara uygunluğu sürekli sağlanacak şekilde depolanır.

Hazır beton imalatçısı, kullanıcının hazır beton talep etmesi üzerine, tasarlanmış beton için teslimden önce aşağıdaki bilgileri sağlar:

a) Çimentonun tipi, dayanım sınıfı ve agregaların tipi,

b) Varsa kimyasal katkıların ve mineral katkıların tipi,

c) Lifle güçlendirilmiş betonun performans sınıfı belirtildiyse, EN 14889-1 veya EN 14889-2’ye uygun liflerin tarifi ve belirtilmişse miktarı,

d) Hedef su/çimento oranı,

e) Beton için daha önce yapılan ilgili deney sonuçları, ör. imalat veya uygunluk kontrolü veya başlangıç deneylerinden elde edilenler,

f) Dayanım gelişimi,

g) Bileşen malzemelerin kaynakları,

h) Dmax.

Hazır beton üretimi, bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi ile gerçekleştirilir. Üretimi için karışım malzemelerinin ölçümü ve malzeme harmanının hazırlanması, beton santralinde bulunan otomasyon yardımıyla yapılır. 

Tasarlanan beton karışım miktarları sisteme yüklenir ve üretim komutu verildiğinde belirtilen miktardaki malzemelerin otomatik olarak tartılıp uygun miktarlarda karıştırılmasıyla işlem tamamlanır.

Hazır beton bileşen malzemeleri, agrega, çimento, karışım suyu, kimyasal katkı varsa mineral katkı pan mikserde toplandığında karıştırma başlar ve hazır olduğunda transmiksere aktarılır.

Bilgisayar kontrol sisteminin bir operatörü vardır. Otomatik üretim sonunda sipariş edilen betonun içeriği ve kriterleri bilgisayardan alınan irsaliye notuna yazılır.
 

İlgili Resimler

Öne Çıkarılanlar

İnşaat İşleri Nelerdir? İnşaat, B

“Hazır Beton” kullanıcıya teslim edilmek üzere hazırlanmış olan y

Hafriyat kazı işlerinin tümüne verilen addır. Kazıdan ç